Zajištění smluvní dokumentace

Zajistíme pro Vás aktivity v oblasti ocenění majetku, realizace převodů majetku a zajištění smluvní dokumentace, např:

  • kupní smlouvy,
  • smlouvy o službách,
  • smlouvy o nájmu,
  • postoupení pohledávek,
  • dohody o splátkovém kalendáři,
  • směnky, aj.

Provedeme pro Vás elektronizaci Vašich smluv pro zajištění přehlednosti a stálé dostupnosti Vašich dokumentů.

Kontakt

Audit CI, spol. s r.o. Sídlo:
Pod Branou 455/8
460 01 Liberec

Provozovna:
Karlov 197
284 01 Kutná Hora
+420 327 506 190
+420 724 079 177
kozeny.v@auditci.cz